De Inspectie van het Onderwijs geeft tips aan schoolbesturen die een jaarbegroting hebben die veel behoudender is over het verwachte financiële resultaat dan in de jaren daarvoor.

De inspectie constateert na onderzoek dat schoolbesturen door middel van effectief financieel beheer en monitoren van de begroting beter kunnen sturen op een goed evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

De tips van de inspectie luiden als volgt:

  • Een meerjarige insteek bij het begroten, dus niet slechts één jaar vooruitkijken, maar steeds over meerdere jaren tegelijk.
  • Betrokkenheid van de budgethouders – oftewel degenen die het geld daadwerkelijk uitgeven – in het hele begrotingsproces (dus komend jaar en meerjarig).
  • Gedurende het jaar nauwgezet alle uitgaven en inkomsten volgen en direct reageren op afwijkingen in het verwachte resultaat, erop gericht om aan het eind van het jaar op de begroting uit te komen. Hierbij helpt meerjarig kijken en daarnaast een goed financieel systeem.

Deze bevindingen zijn volgens de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma interessant voor álle onderwijsbesturen. ‘Zij kunnen immers lering trekken uit de bevindingen om de voorspelbaarheid van hun meerjarig resultaat te vergroten en het begrotingsproces te verbeteren’, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministers baseren hun brief op twee onderzoeken van de inspectie:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: