De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd veel vragen over de wettelijke implementatie per 1 augustus aanstaande van de EU-richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben zij hier een toelichting over geschreven.

De toelichting gaat onder andere over de uitgebreide informatievoorziening aan werknemers waartoe werkgevers met de inwerkingtreding van de nieuwe wet verplicht worden. Ook gaan de Onderwijsjuristen in op het kosteloos aanbieden van verplichte scholing en op de vraag of dit punt uit de wet betrekking heeft op lerarenopleidingen of zij-instroomtrajecten. Een ander punt dat aan bod komt, is de reikwijdte van het verbod op nevenwerkzaamheden.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: