Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Toolbox Mediaopvoeding ontwikkeld. Deze is bedoeld om leraren en andere professionals te ondersteunen bij het mediawijs maken van ouders, kinderen en jongeren.

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de invloed van de gezinssituatie op mediagebruik en de manier waarop kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking omgaan met (online) media. De toolbox gaat ook in op het mogelijke verband tussen mediagebruik en polarisatie, radicalisering en extremisme.

Ga naar de Toolbox Mediaopvoeding

Deel dit bericht: