Welke technologische ontwikkelingen zijn voor scholen de moeite waard om in te investeren? Wat is een blijvende trend en wat is een hype? Bij deze keuzes helpt het Technologiekompas voor het onderwijs van Kennisnet.

Het is voor scholen van belang om de juiste ICT-mogelijkheden aan te bieden, omdat zij hun leerlingen moeten voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin ICT steeds belangrijker wordt. Ouders en leerlingen zullen hun schoolkeuze mede hierop gaan baseren, verwacht Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet.

Onnodige kosten voorkomen

Daarom moeten scholen bewust nadenken over ICT en de wijze waarop ze die willen inzetten. Denk aan learning analytics, virtual reality en robots. Maar technologische ontwikkelingen gaan snel en een verkeerde keuze kan leiden tot teleurstelling en onnodige kosten. Daarom heeft Kennisnet het Technologiekompas voor het onderwijs ontwikkeld. Het bevat praktische adviezen aan schoolbesturen en is hier gratis te downloaden. Het is gericht op zowel primair als voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 

Deel dit bericht: