Scholen kunnen de publicatie Schoolbeleid voor smartphones van Kennisnet en het bijbehorende stappenplan gebruiken om een helder smartphonebeleid op te stellen.

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe landelijke richtlijn in het voortgezet onderwijs voor smartphones en andere devices in de les. De richtlijn is dat dit soort apparatuur alleen nog wordt gebruikt voor educatieve doelen. Dat is afgesproken in een hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders.

Het is aan scholen zelf om dit concreet voor hun situatie in te vullen. Een goed beleid is daarbij essentieel, meldt Kennisnet. Zowel leerlingen als leraren hebben hier baat bij. De publicatie Schoolbeleid voor smartphones en het bijbehorende stappenplan kunnen scholen op weg helpen bij het opstellen van een helder smartphonebeleid.

Deel dit bericht: