Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede in het kader van de coronacrisis de veerkracht van mensen in het onderwijs benoemd. Hij had het ook over de veerkracht van ouders die thuisonderwijs mogelijk maakten.

Corona raakt ons onder andere in school, zei de koning. Hij noemde als voorbeeld dat leerlingen geen eindexamen konden doen.  Maar hij legde ook de nadruk op de veerkracht van onder anderen leraren en ouders. Die veerkracht heeft volgens de koning laten zien dat Nederland ‘verantwoordelijk, saamhorig en flexibel’ kan zijn. ‘Laat ons dat volhouden zolang dat nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen voor de toekomst’, aldus de koning.

Hij benadrukte het belang van goed onderwijs voor de toekomst. ‘Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt dan voor de klas (…). ‘  Hij benoemde in de Troonrede dat het onderwijs 500 miljoen euro heeft gekregen om onderwijsachterstanden weg te werken die leerlingen in de coronacrisis hebben opgelopen. ‘Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen worden gegeven’, zo zei hij. Ook noemde hij extra investeringen om de lerarentekorten in met name de grote steden aan te pakken.

Willem-Alexander benadrukte dat de regering ervoor heeft gekozen om in 2021 niet te bezuinigen, ondanks de gevolgen die dat heeft op de schatkist. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat we ons schrap moeten zetten voor ‘een zware economische terugslag’ die het gevolg is van de coronacrisis.

Lees de Troonrede

Deel dit bericht: