Vooral ouders uit de hogere sociale kringen die thuis veel lezen, kiezen voor hun kind tweetalig vwo. Dat signaleren de onderzoekers Inge Sieben en Nathalie van Ginderen van Tilburg University.

Hun onderzoek richtte zich op de vraag wie voor tweetalig onderwijs (TTO) kiezen en wie niet. Bij de beantwoording van deze vraag concentreerden Sieben en Van Ginderen zich op de sociale achtergrond van ouders en leerlingen. Het bleek, zoals verwacht, dat TTO vooral in trek is in de hogere sociale kringen.

Wat minder van invloed is op de keuze hiervoor, is de betrokkenheid van ouders bij de school. ‘Kinderen van ouders die vaak met huiswerk of schoolactiviteiten helpen en die veel contacten hebben met andere ouders en leraren, volgen niet vaker TTO dan kinderen van wie de ouders minder bij school betrokken zijn’, aldus de onderzoekers. Ook blijkt er geen verband tussen de mate waarin ouders thuis de Engelse taal gebruiken en hun keuze voor TTO.

Wat wel van invloed blijkt, is het leesgedrag van ouders. Als zij veel in het Nederlands lezen, kiezen ze voor hun kinderen eerder voor TTO. Dit verband is alleen aanwezig in de hogere sociale milieus. Kinderen van ouders uit lagere sociale milieus die veel in het Nederlands lezen, kiezen voor hun kind juist vaker voor eentalig voortgezet onderwijs.

Inge Sieben is als universitair docent verbonden aan het departement sociologie van Tilburg University. Nathalie van Ginderen heeft in 2012 de Extended Master Sociology aan Tilburg University afgerond. Hun artikel De keuze voor tweetalig onderwijs; de rol van sociale achtergrond is gepubliceerd in het septembernummer van het tijdschrift Mens en Maatschappij (pp. 233-255) van de Amsterdam University Press.

Deel dit bericht: