Kinderen in het basisonderwijs zitten vaak in een bubbel van leeftijdgenoten met dezelfde achtergrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus School of Economics. De interactieve website KansenKaart.nl toont hoe het in gemeenten en wijken is gesteld met de segregatie in het basisonderwijs.

Universitair docent en onderzoeksleider Bastian Ravesteijn: ‘In eerder onderzoek lieten we zien dat kinderen van ouders met een laag inkomen het vaak later zelf ook economisch moeilijk hebben, vooral als ze opgroeiden in de grote steden, Noord-Nederland, Twente en de omgeving van Heerlen. We vroegen ons af of juist op deze plekken, waar de opwaartse sociale mobiliteit laag is, weinig gemengd wordt en kinderen vooral omgeven worden door kinderen met dezelfde achtergrond. Mogelijk kunnen zij zich daarom niet optrekken aan leeftijdsgenoten met een andere achtergrond.’

Dat blijkt inderdaad het geval, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek. Op basis van gegevens over alle leerlingen die de afgelopen jaren in groep 8 zaten en hun ouders, concluderen de onderzoekers dat de klasgenoten van kinderen van ouders met een laag inkomen zelf vaak óók ouders hadden met een laag inkomen. ‘Deze resultaten komen overeen met het idee dat mengen, het samenbrengen van kinderen met verschillende achtergronden, goed is voor de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Maar daarvoor levert dit onderzoek geen hard bewijs. Wij laten alleen zien waar in Nederland wel en niet gemengd wordt op basisscholen’, zegt Ravesteijn.

Migratieachtergrond

Het nieuwe onderzoek bevestigt het beeld dat onderwijssegregatie op basis van het inkomen van ouders overeenkomt met met segregatie in het basisonderwijs tussen leerlingen met en zonder een migratieachtergrond en tussen leerlingen die hoog en laag scoren op de eindtoets in groep 8. Waar slechts 40% van de klasgenoten van kinderen met ouders met een laag inkomen een hoge eindtoetsscore haalt (havo of vwo), is dit 60% onder kinderen van ouders met de hoogste inkomens.

Verder blijkt dat de scheiding tussen kinderen van verschillende achtergronden voor een deel de scheiding tussen arme en rijke gemeenten weerspiegelt. Maar ook binnen gemeenten houden ouders hun kinderen vaak in hun eigen bubbel. De onderzoekers stellen dat gemeenten er niet in slagen om het basisonderwijs te mengen.

Ga voor meer informatie naar Kansenkaart.nl.

Deel dit bericht: