Stichting Onderwijsgeschillen heeft een uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. Ook kunt u een voorbeeldtekst downloaden voor de klachtenregeling in uw schoolgids.

De uniforme modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs:

In de schoolgids moet informatie staan over de klachtenregeling van de school. Daarvoor kunt u onderstaande voorbeeldtekst gebruiken:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: