Het UWV houdt bij de beoordeling van reïntegratiedossiers rekening met gevolgen van de coronacrisis. Een zekere termijnoverschrijding wordt onder voorwaarden geaccepteerd. Dit betekent dat het UWV niet direct zal overgaan tot een loonsanctie, zo blijkt uit dit addendum op de Werkwijzer Poortwachter.

Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV het reïntegratiedossier. Als dat niet op orde is, zal de werkgever een loonsanctie van maximaal een jaar kunnen ontvangen. De coronacrisus kan echter invloed hebben op het reïntegratietraject van de zieke werknemer. Bijvoorbeeld als de school is gesloten en de werknemer daardoor niet kan beginnen met aangepaste werkzaamheden. Het kan ook zijn dat de werknemer als gevolg van de coronamaatregelen niet naar de bedrijfsarts kan.

Goede argumenten > geen loonsanctie

Het UWV blijft uitgaan van de Wet verbetering poortwachter, maar houdt wel rekening met gevolgen van de coronacrisis. Zo hoeft een reïntegratiedossier niet helemaal op tijd te worden aangeleverd. Als de werkgever met goede argumenten komt die verband houden met de coronacrisis, zal het UWV geen loonsanctie opleggen of die mogelijk verkorten. Het UWV verwacht dan wel dat de werkgever de toezegging doet dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening van de scholen.

In het addendum staan ook voorbeelden waarin geen sprake is van een redelijke grond. Dan kan dus wel worden overgegaan tot een loonsanctie. Zo verwacht het UWV ook in de coronacrisis dat de werkgever onderzoekt of er passend werk is binnen of buiten de organisatie. Een ander punt dat het UWV noemt, is dat onderzoeken en dienstverlening van reïntegratiebureaus in het kader van het tweedespoortraject ook op afstand kunnen plaatsvinden.

Deskundigenoordeel op afstand

Tijdens de coronacrisus kunnen nog steeds deskundigenoordelen worden aangevraagd. Het UWV zal die zoveel mogelijk op basis van stukken en op afstand uitvoeren. Als een inhoudelijk oordeel niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat een fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts niet kon doorgaan, kan de werkgever bij latere beoordeling van het reïntegratieverslag (RIV-beoordeling) niet het verwijt krijgen dat er bij een stagnerende reïntegratie geen deskundigenoordeel is aangevraagd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: