De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of het mogelijk is een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan als het UWV nog geen WIA-beschikking heeft afgegeven. Het antwoord op die vraag is ‘ja’, maar dan moet de werkgever wel met een alternatieve onderbouwing komen.

Wegens vertragingen bij het UWV komt het helaas steeds vaker voor dat er na 104 weken ziekte nog geen WIA-beschikking is, die nodig is om tot ontslag over te gaan. In april jongstleden echter is de Uitvoeringsregeling ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Sindsdien kunnen werkgevers ook zonder WIA-beschikking een ontslagvergunning voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen bij het UWV.

Als de werknemer tijdig een WIA-uitkering heeft aangevraagd, en bij UWV vertraging ontstaat in de afhandeling van die WIA-aanvraag, wordt de periode van het opzegverbod daardoor niet verlengd. Er hoeft voor het verlenen van een ontslagvergunning niet gewacht te worden op de RIV-toets of WIA-beslissing.

Andere documenten

De werkgever zal zijn ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in een dergelijk geval wel met andere documenten dan de RIV-toets of WIA-beslissing moeten onderbouwen. Welke andere documenten als onderbouwing kunnen dienen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De onderbouwing van een ontslagaanvraag zonder RIV-toets of WIA-beslissing, moet – naast de al vereiste verklaring van de bedrijfsarts – in ieder geval informatie bevatten over de eerste ziektedag, het verloop van de ziekte en het herstel (inzetbaarheid) en de verrichte re-integratie-activiteiten. Een chronologisch verslag daarvan van de werkgever of de bedrijfsarts is nodig (niet alle tussentijdse terugkoppelingen van spreekuurcontacten met de bedrijfsarts).

Als er sprake is van een vertraagde WIA-beslissing, dan zal de werkgever een re-integratieverslag voor de RIV-toets hebben gemaakt. De werkgever kan dat verslag als onderbouwing bij de ontslagaanvraag voegen. Als er onderzoek door externe deskundigen, zoals een arbeidsdeskundige, heeft plaatsgevonden, dan kan de werkgever de onderzoeksverslagen als onderbouwing bijvoegen. Eventueel kunnen ook afgegeven deskundigenoordelen relevant zijn en worden overgelegd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: