De Regeling Vaststelling schoolvakanties 2025-2030 is gepubliceerd. Dit betekent dat de vakantiedata voor de schooljaren 2025-2030 nu definitief zijn en dat scholen de jaarplanning voor de komende jaren kunnen maken.

Het ministerie van OCW merkt op dat voor scholen in regio Zuid voor de schooljaren 2024 -2025 en 2026-2027 de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet helemaal gelijk zijn met de viering van carnaval. ‘Dit komt omdat we bij de planning van de (advies)data voor vakanties uitgaan van een ritme van steeds 7 tot 8 weken school en daarna 1 week vakantie. In het verleden hebben de sectorraden en het ministerie van OCW hierover afspraken gemaakt. Dat kan dus soms op gespannen voet staan met de wens om carnaval in de voorjaarsvakantie te laten plaatsvinden’, aldus OCW.

Tegelijkertijd wijst het ministerie erop dat de data die nu zijn vastgesteld voor de voorjaarsvakantie adviesdata zijn. ‘Het staat scholen vrij om hiervan af te wijken en de voorjaarsvakantie wel te laten plaatsvinden tijdens de viering van carnaval. Scholen moeten dit wel afstemmen met de MR en ze moeten het tijdig kenbaar maken in het schoolplan.’

Deel dit bericht: