In het onderwijs kan via de bekostiging worden bevorderd dat leraren meer uren gaan werken. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Hun brief volgt op het rapport De(el)tijd zal het leren over het interdepartementale beleidsonderzoek over deeltijdwerk.

Zij wijzen erop dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat door het lerarentekort, terwijl er veel in deeltijd wordt gewerkt. ‘Een structurele uitbreiding van deze deeltijduren zou kunnen bijdragen aan het verminderen van tekorten en het borgen van de goede kwaliteit’, aldus Van Engelshoven en Slob.

De overheid zou wat hen betreft werkgevers kunnen oproepen meer flexibiliteit te bieden. ‘Denk aan manieren om privé en werk beter op elkaar af te stemmen, of het alert maken van werknemers op de mogelijkheid van andere arbeidsduur (…).’ Wat dat laatste betreft, merken ze op dat er tot nu toe vooral aandacht is voor de mogelijkheid om minder te gaan werken, terwijl dat het personeelstekort alleen maar vergroot. De ministers opperen daarom om scholen via de bekostiging te stimuleren leraren meer uren te laten werken. Hoe ze dat precies voor zich zien, staat niet in hun brief.

Kinderopvang en BSO

De ministers gaan ook in op goede kinder- en buitenschoolse opvang om leraren in staat te stellen meer te gaan werken. ‘Voor het tegengaan van het lerarentekort is goede toegankelijke kinderopvang extra relevant.’ Ze wijzen specifiek op het primair en voortgezet onderwijs, omdat daar relatief veel ouders werkzaam zijn met kinderen in de kinderopvang- en BSO-leeftijd.

Lees meer…

Deel dit bericht: