De onderwijsvakbonden vinden dat er een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en andere compensatiemaatregelen moeten komen voor long covid-patiënten. Ze hebben daarover een brief naar de onderwijsministers, de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamer gestuurd.

In die brief wijzen de vakbonden erop dat zich tot nu toe 1.700 onderwijswerknemers met long covid bij hen hebben gemeld. Een overgrote meerderheid van hen geeft aan dat ze vermoedelijk op hun werk met corona zijn besmet.

De bonden melden in hun brief ook dat zij het vangnet voor onderwijsmensen met long covid onvoldoende vinden. Een deel van hen is of wordt volgens de bonden na twee jaar ziekte ontslagen, met als gevolg dat hun inkomen (veel) lager wordt.

De oplossing is volgens de vakbonden dat er met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en andere compensatiemaatregelen komen voor long covid-patiënten die in het onderwijs werken, net zoals dat is geregeld voor mensen met long covid die in de zorg werkzaam zijn.

Lees de brief

Deel dit bericht: