De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat mensen in het onderwijs met langdurige covid-klachten uitstel moeten krijgen van de WIA-keuring. Dat schrijft de AOb in een brief aan alle onderwijswerkgevers.

De vakbond wijst erop dat dat voor de eerste groep werknemers met long covid de WIA-aanvraag in zicht komt. ‘De wet voorziet in de mogelijkheid om deze aanvraag in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer uit te stellen. Waar een werknemer van u langer moet herstellen c.q. re-integreren, vragen wij u in overleg met de werknemer vriendelijk doch met klem van deze wettelijke mogelijkheid gebruik te maken’, zo staat in de brief.

De AOb vindt dat deze groep werknemers de tijd moet krijgen om rustig te herstellen en te re-integreren ‘met perspectief op terugkeer in de (eigen) functie, zonder druk van een aanstaande WIA-keuring’.

Lees meer…

Deel dit bericht: