Op basis van de goede resultaten is besloten om het vangnet voor de rekentoetsen in het vwo niet in werking te laten treden, melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Vanaf dit schooljaar telt de hoogte van het cijfer voor de rekentoets mee voor het behalen van het vwo-diploma. Als onderdeel van het invoeringstraject, bestond de mogelijkheid van een vangnet tijdens dit schooljaar.

Rekentoetsen goed gemaakt

Als meer dan 5 procent van de leerlingen extra zou zakken vanwege de rekentoets, zou het vangnet in werking treden. Leerlingen zouden dan niet minimaal een 5 maar een 4 hoeven scoren.

Voor beide rekentoetsen in het vwo (3F en 3ER) wordt de grens van 5 procent niet overschreden. Dit betekent, zo schrijven Bussemaker en Dekker, dat geen gebruik wordt gemaakt van het vangnet.

Het feit dat de rekentoets in het vwo dit jaar goed is gemaakt, betekent volgens hen dat deze toets– in lijn met het aangekondigde invoeringstraject – vanaf schooljaar 2016-2017 onderdeel zal uitmaken van de kernvakkenregel in het vwo.

Deel dit bericht: