Van de dertig besturen waaronder vrijescholen vallen, stonden er in 2014 zes onder aangepast financieel toezicht. Dat was procentueel tien keer zo veel als het landelijk gemiddelde, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie signaleert dat de zwakke financiële positie van vrijeschoolbesturen samenhangt met relatief hoge personele lasten, de afhankelijkheid van ouderbijdragen en verwevenheid met andere partijen, zoals kinderopvangorganisaties.

De inspectie vindt dat besturen van vrijescholen zich beter bewust moeten zijn van de financiële risico’s als ze extra verantwoordelijkheden aangaan. Ook is het belangrijk, zo constateert de inspectie, dat bij de besturen van vrijescholen voldoende kennis en vaardigheden zijn om een meerjarig personeels- en financieel beleid beleid te voeren.

Het onderwijs van de vrijescholen is gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. De intrinsieke ontwikkeling van het kind staat er centraal.

Lees meer…

Deel dit bericht: