Het wetsvoorstel voor toezicht op informeel onderwijs zal een verbod inhouden op onderwijs dat aanzet tot haat, geweld of discriminatie. Dat meldt onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is de voorgestelde wet nodig, omdat het strafrecht (artikel 137d Wetboek van Strafrecht) veelal niet van toepassing is op informeel onderwijs. Dit komt doordat deze vorm van onderwijs niet in het openbaar wordt gegeven, terwijl het in het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie of geweld voorwaarde is om het strafrecht toe te kunnen passen. Een voorbeeld van informeel onderwijs zijn scholen die aan moskeeën zijn gelieerd.

In de brief van de minister staat verder dat het toezicht op informeel onderwijs signaalgestuurd zal worden. Steekproefsgewijs toezicht is volgens Paul niet aan de orde. Het toezicht zal geen betrekking hebben op informeel onderwijs dat bij mensen thuis wordt gegeven.

Jaar vertraging

In december maakte minister Paul bekend dat het wetsvoorstel zeker een jaar vertraging heeft opgelopen door de val van het kabinet. Toezicht op informeel onderwijs werd controversieel verklaard, wat betekende dat het niet meer door de oude Tweede Kamer werd behandeld.

Het was de bedoeling dat afgelopen najaar een internetconsultatie over het wetsvoorstel zou komen, maar door de val van het kabinet ging dat niet door. Volgens minister Paul komt de internetconsultatie er niet eerder dan in het derde kwartaal van dit jaar.

Deel dit bericht: