Het aantal positieve coronatests onder kinderen en jongeren is in de week van 17 tot en met 23 mei verder afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het aantal positieve testuitslagen in de week van 17 tot en met 23 mei op ruim 115 per 100.000 personen. In de week daarvoor waren het er bijna 138 per 100.000. Er was dus sprake van een afname met bijna 17%.

Het was de vierde achtereenvolgende week dat er onder kinderen tot en met 12 jaar sprake was van een afname van het aantal positieve coronatests.

In de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs (13 tot en met 17 jaar) nam het aantal positieve coronatests in een week af van ruim 278 tot bijna 216 per 100.000 personen. Dat is een afname met ruim 22%.

Voor deze leeftijdsgroep was het de tweede achtereenvolgende week waarin sprake was van een afname.

Eerst hield het RIVM bij de afname nog een slag om de arm, omdat de daling was ingezet in de meivakantie en week van Hemelvaartdag. Verondersteld werd dat toen minder kinderen en jongeren zich lieten testen. Maar inmiddels blijkt dus dat de afname doorzet.

Hoe was situatie vlak voor lockdown?

Vlak voor het afkondigen van de coronalockdown in december lag het aantal positieve testuitslagen in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs afgerond op 454 per 100.000. Daarmee had deze categorie toen het hoogste aantal positieve testuitslagen.

Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het toen met 77 per 100.000 op een veel lager niveau, maar kinderen werden toen minder vaak getest dan nu.

Meeste corona 18 t/m 24 jaar

De leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar is al lange tijd de groep met het hoogste aantal positieve testuitslagen. Dat was ook zo in de week van 17 tot en met 23 mei, met bijna 320 per 100.000 personen. In de week daarvoor was het nog bijna 415 per 100.000. Ook voor deze leeftijdscategorie was het de tweede achtereenvolgende week met een afname.

Als iemand een positieve testuitslag krijgt, is diegene besmet met het coronavirus en moet die persoon thuis in isolatie om besmetting van anderen te voorkomen.

Deel dit bericht: