Het aantal positieve coronatestuitslagen onder kinderen tot en met 12 jaar is in de week van 3 tot en met 9 mei fors afgenomen. In de leeftijdscategorie 13 tot en 17 jaar bleef het vrijwel gelijk. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, dat hierbij aantekent dat in de meivakantie relatief weinig kinderen en jongeren zich lieten testen.

Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het aantal positieve testuitslagen in de week van 3 tot en met 9 mei op ruim 168 per 100.000 personen. In de week daarvoor waren het er afgerond 242 per 100.000. Er was dus sprake van een afname met bijna 31%. In de week daarvoor was er sprake van een afname met ruim 18%, terwijl in de week dáárvoor nog sprake was een toename met ruim 12%.

In de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs (13 tot en met 17 jaar) bleef het aantal positieve testuitslagen vrijwel gelijk: 361 per 100.000. De afgelopen weken was de groei in deze leeftijdscategorie al aan het afvlakken. Nu lijkt die dus tot stilstand gekomen.

Vlak voor het afkondigen van de coronalockdown in december lag het aantal positieve testuitslagen in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs afgerond op 454 per 100.000. Daarmee had deze categorie toen het hoogste aantal positieve testuitslagen. Onder kinderen tot en met 12 jaar lag het toen met 77 per 100.000 op een veel lager niveau, maar kinderen werden toen minder vaak getest dan nu.

De leeftijdscategorie 18 tot en met 24 jaar is al lange tijd de groep met het hoogste aantal positieve testuitslagen. Dat was ook zo in de week van 3 tot en met 9 mei, met afgerond 556 per 100.000 personen. In de week daarvoor was dat 517 per 100.000, want betekent dat het aantal positief geteste personen in deze leeftijdscategorie nog steeds toeneemt.

Als iemand een positieve testuitslag krijgt, is diegene besmet met het coronavirus en moet die persoon thuis in isolatie om besmetting van anderen te voorkomen.

Lees meer…

Deel dit bericht: