De vernieuwing van het toezicht leidt tot meer vertrouwen tussen leraren, schoolleiders en bestuurders. Dat signaleren minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

‘Wij zien veel voorbeelden van besturen en scholen waar al sprake is van een verbetercultuur die wordt gedragen door alle lagen binnen de organisatie’, melden Bussemaker en Dekker in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Nieuwe toezicht en verbetercultuur

De vernieuwing van het toezicht draagt volgens hen bij aan de verbetercultuur ‘door ook het handelen van besturen te beoordelen, door gedifferentieerde waarderingen en de stimulerende rol van de inspectie’.

Bussemaker en Dekker signaleren ook dat ‘beelden die schoolleiding en leraren hebben jegens het toezichtbeleid vaak hardnekkig’ zijn. Als voorbeeld hiervan noemen ze schoolleiders die vrezen voor een negatief oordeel als leerlingen met een dubbel advies op het laagste van de twee niveaus uitkomen aan het eind van de onderbouw.