Het vijfgelijkedagenmodel heeft voor- en nadelen. Dit schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over onder andere dit alternatieve model voor onderwijstijd.

Dekker baseert zijn brief op een monitor die is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van OCW en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij wijst erop dat schooldirecties in het primair onderwijs in het vijfgelijkedagenmodel voordelen zien wat betreft de rust in de school en de mogelijkheden voor leerkrachten om na schooltijd te werken. De korte pauzes worden ook door ouders en leerkrachten gezien als nadeel.

Het is volgens Dekker niet zo dat het vijfgelijkedagenmodel voor ouders het meest kansrijke alternatief is om werk en gezinsleven beter te organiseren, zoals in het advies Tijden van de samenleving van de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt gesuggereerd. ‘Uit de praktijk blijkt dit niet eenduidig’, aldus Dekker.

Hij wijst er in zijn brief op dat er ouders zijn die meer zijn gaan werken en ouders die minder zijn gaan werken en dat in beide groepen er ongeveer evenveel ouders zijn die aangeven dat het vijfgelijkedagenmodel hierin wel of niet een rol heeft gespeeld. Het algehele beeld is echter positief, stelt de staatssecretaris: ‘50% van de ouders geeft aan dat zij arbeid en zorg beter kunnen combineren.’

Hij concludeert het vijfgelijkedagenmodel ‘een welkome aanvulling op het palet aan onderwijstijdmodellen waar scholen uit kunnen kiezen’.

Deel dit bericht: