Scholen willen zich, in tegenstelling tot wat de Algemene Onderwijsbond impliceert, wel degelijk verantwoorden over bevoegd gegeven lessen. Dat stelt de VO-raad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt dat het voortgezet onderwijs ‘verstoppertje speelt met de bevoegdheidscijfers’. De AOb baseert zich op het Onderwijsblad, dat op de website Vensters VO de schoolprofielen bekeek om een beeld te krijgen van de openheid van de scholen over het aandeel bevoegde docenten.

De bond stelt dat maar de helft van de besturen hier open over is. Als op schoolniveau wordt gekeken, ligt het aandeel met vier op de tien lager en op locatie/vestigingsniveau is het volgens de AOb met één op de drie nog lager. ‘De informatie is ook onduidelijk, verouderd en soms zelfs onbetrouwbaar’, zo meldt de AOb.

De VO-raad vindt de kritiek onterecht. Volgens de sectororganisatie moeten er nog ‘werkbare en acceptabele definities komen van wat de termen ‘bevoegd’, ‘onbevoegd’ en ‘onder- of andersbevoegd’ precies inhouden. Daarover is overleg met de vakbonden (waaronder de AOb), het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Het is de verwachting van de sectororganisatie dat als er eensluidende afspraken zijn gemaakt over wat on- en onderbevoegd betekenen, veel meer scholen zich via Vensters VO zullen verantwoorden over bevoegdheidsgegevens.

Deel dit bericht: