Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam, Utrecht, Hoorn en Kapelle zijn door de Inspectie van het Onderwijs zeer zwak bevonden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De rapporten van de inspectie worden op 4 november pas openbaar, maar het interim-bestuur van de scholengroep —die inmiddels is omgedoopt tot Scholen voor Persoonlijk VO (sPvo)— heeft ouders via een nieuwsbrief al geïnformeerd over de uitkomsten. Het Onderwijsblad van de AOb kreeg deze nieuwsbrief in handen.

De scholen in Amsterdam, Utrecht en Hoorn kregen al eerder het predicaat ‘zeer zwak’, in het geval van de school in Utrecht al twee keer. Voor de school in Kapelle is het de eerste keer. ‘De grootste tekortkomingen die de inspectie constateert liggen op bestuurlijk vlak’, laat algemeen coördinator Marius Geertsema van de scholengroep aan het Onderwijsblad weten. Geertsema wijst er verder op dat de resultaten zelf goed zijn en dat de scholengroep hard bezig is om verbeterslagen te maken.

Vertrek

Onderwijsminister Dennis Wiersma had in april het vertrek van SvPO-bestuurder Misha van Denderen geëist, omdat er volgens de minister bij SvPO sprake was van financieel wanbeheer en tekortschietende onderwijskwaliteit. Van Denderen vertrok bij SvPO en de stichting stelde in juni een door het ministerie van OCW voorgedragen interim-bestuur aan.

Een woordvoerder van het ministerie wil niet vooruitlopen op de publicatie van de rapporten. Wel meldt hij aan het Onderwijsblad dat het in de lijn der verwachting ligt dat het nieuwe bestuur ‘een redelijke termijn’ krijgt om orde op zaken te stellen.

Lees meer

Deel dit bericht: