Acht op de tien directieleden in het primair onderwijs zijn vrouwen. In het voortgezet onderwijs zijn dat er vier op tien. Dat staat in de Quickscan Genderdiversiteit.

In het primair onderwijs zijn niet alleen de vrouwelijke leraren zeer ruim in de meerderheid, ook op directieniveau is het PO de laatste jaren zeer sterk gefeminiseerd. In geen enkele (semi)publieke sector is het aandeel geheel vrouwelijke directies zo hoog als in het PO.

In de quickscan staat ook dat het onderwijs in zijn geheel met kunst en cultuur tot de sectoren behoort met de hoogste evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in bestuur, management en toezicht.

Lees meer…

Deel dit bericht: