HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB heeft het document over de functiereeks docent LB-LC-LD in het voortgezet onderwijs geactualiseerd.

Het geactualiseerde document komt van een schoolbestuur dat bij VOS/ABB is aangesloten. Dit bestuur wil docenten een helder carrièreperspectief bieden en de functiebeschrijving gebruiken in de gesprekkencyclus.

Er wordt een link gelegd met de resultaatdoelen uit het strategisch beleidsplan en er wordt gewerkt met talentenkaarten. Het document is relevant voor bestuurders en HRM’ers in het voortgezet onderwijs en van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het VO.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het document downloaden.

Vragen? Mail Ivo Israel via hrm@vosabb.nl.

Deel dit bericht: