De PO-Raad heeft de voorlichtingsbrochure over de bekostiging van de materiële instandhouding 2020 gepubliceerd (Londo 2020). De brochure is samengesteld door oud-VOS/ABB’er Bé Keizer.

De bekostiging van de materiële instandhouding (MI-bekostiging) van het basisonderwijs is een kalenderjaarvergoeding, uitgedrukt in een lumpsumbedrag, en wordt gebaseerd op het aantal leerlingen en het daaruit afgeleide aantal groepen. Deze bekostiging is normatief onderbouwd met programma’s van eisen. De MI-bekostiging wordt jaarlijks aangepast om prijsveranderingen op te vangen.

Voorlichtingsbrochure Londo 2020 downloaden

Deel dit bericht: