Een zij-instroomtraject in het primair onderwijs kost gemiddeld 60.000 euro. In het voortgezet onderwijs liggen de kosten tussen gemiddeld 29.000 euro voor een eerstegraadstraject en gemiddeld 36.000 euro voor een tweedegraadstraject. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat het schoolbestuur het overgrote deel van de kosten draagt. De begeleiders binnen scholen van zij-instromers krijgen hun uren meestal voldoende gecompenseerd. Een minderheid meldt eigen tijd in de begeleiding van een zij-instromer te steken.

De zij-instromers zelf hebben vaak reiskosten en soms kosten voor studiematerialen als die niet (volledig) worden vergoed door hun werkgever. Voorts steken de meeste zij-instromers veel eigen uren (naast het studieverlof en het werk) in het scholingstraject en ook vaak in het oriënterend traject. Verder blijkt uit het onderzoek dat een deel van de zij-instromers bewust een kleinere aanstelling afspreekt, om voldoende tijd voor de scholing te hebben.

De onderzoekers stellen dat een zij-instroomtraject ‘om diverse redenen een aantrekkelijk traject voor een aankomend leraar kan zijn, maar dat men daar ook zelf in moet investeren’.

Lees meer…

Deel dit bericht: