Versterking van de kennisinfrastructuur om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, vergt een investering van de overheid van zeker 80 miljoen euro per jaar. Dat staat in het advies Omwille van goed onderwijs.

Het ministerie van OCW had de Galan Groep gevraagd een verkenning uit te voeren naar mogelijke scenario’s om de kennisinfrastructuur voor beter onderwijs te versterken. Dit verzoek van OCW volgde op de adviezen Slimme verbindingen van onder andere de PO-Raad en VO-raad en Samen ten dienste van school van de Onderwijsraad (beide uit 2019).

Een van de scenario’s die de Galan Groep schetst, is de versterking van onderwijsonderzoek door de vorming van thematische onderzoeksprogramma’s. Dat zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis over wat werkt in het onderwijs.

Dit scenario kan er volgens de Galan Groep bovendien voor zorgen dat de onderwijswetenschappen aantrekkelijk blijven voor talent en om dat talent mogelijkheden te bieden om door te stromen. ‘Dat is onder meer nodig om te zorgen dat er voldoende onderzoekers zijn die kunnen participeren in de kennisinfrastructuur voor het onderwijs’, zo staat in de verkenning.

Dit scenario vergt wel een extra investering van de overheid van 80 tot 85 miljoen euro per jaar, zo rekent de Galan Groep voor.

Lees meer…

Deel dit bericht: