Op 3 februari kunt een gratis webinar bijwonen over het nieuwe boek Een wereld vol kleuren. Dit boek van uitgeverij Kwintessens gaat over de school als een verzamelplaats van verschillen waar kinderen ontdekken dat iedereen een eigen achtergrond heeft met eigen regels, gebruiken en overtuigingen.

De verschillen tussen mensen komen verhalenderwijs aan de orde. Bij de verhalen staan vragen om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn verhalen voor kinderen van alle leeftijden in de basisschool.

De uitgever benadrukt dat diversiteit in het boek niet alleen tot uiting komt in de verschillende verhalen, maar ook in de veelkleurige en meerstemmige groep auteurs die eraan heeft meegewerkt.

Op 3 februari van 15.30 tot 17.00 uur kunt u een gratis webinar bijwonen over de vraag hoe u diversiteit in de klas bespreekbaar maakt aan de hand van verhalen. U kunt zich tot 3 februari 15.30 uur voor dit webinar aanmelden.

Deel dit bericht: