In Nieuws, Veiligheid

Basisscholen kunnen in de week van 14 tot 18 maart weer meedoen aan de Week van de Lentekriebels, een projectweek over seksualiteit en relaties voor groep 1 tot en met 8. Het is al de 11e keer en dit keer staat de rol van ouders centraal. 

Rutgers, kenniscentrum seksualiteit stelt een lespakket met tips en materialen beschikbaar waar scholen in die week gebruik van kunnen maken. Steeds meer scholen doen mee aan de Week van de Lentekriebels en het initiatief trekt inmiddels internationale belangstelling. De Amerikaanse publieke omroep PBS besteedde er vorig jaar bij het 10-jarig jubileum uitgebreid aandacht aan. Daarbij werd aangegeven dat in Nederland vijf keer minder tienerzwangerschappen zijn dan in Amerika, en dat de meeste jongeren in Nederland een veilige, gewenste en prettige eerste seksuele ervaring hebben. De omroep werd vervolgens overspoeld met reacties: zou er dan toch iets zitten in deze dutch approach en zo’n Spring Fever Week, vragen de Amerikanen zich af.

Bewuste keuze
Doel van de Week van de Lentekriebels is kinderen van jongs af aan bewust te maken van hun eigen wensen en grenzen en hen met de juiste kennis en vaardigheden te begeleiden bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Bovendien worden kinderen zo weerbaarder en stellen makkelijker vragen. Als kinderen beter zijn voorbereid op de puberteit, relaties en seksualiteit, maken zij op latere leeftijd bewuste, weloverwogen en veilige keuzes, is de gedachte.

Rol van ouders
De Week van de Lentekriebels 2016 met het thema ouders biedt als extra veel praktische tips en informatie voor ouders: 10 feiten en fabels over seksuele ontwikkeling en voorlichting, 10 redenen om seksuele voorlichting te geven, 10 tips hoe te praten over seks met pubers en 10 smoezen waarom ouders dat niet doen. Dit staat allemaal op www.weekvandelentekriebels.nl, net als een toolkit met het lespakket, tips voor leerkrachten en lesmaterialen. De regionale GGD’en bieden begeleiding aan scholen.

Over de Week van de Lentekriebels
In Nederland is seksualiteit en seksuele diversiteit sinds 2012 in de kerndoelen opgenomen voor het primair en voortgezet onderwijs. Nederlandse scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven. In magazine Naar School! nr 2 van februari 2016, het ledenblad van VOS/ABB, vertelt openbare basisschool De Rakt in Helmond hoe het daar wordt aangepakt, en geeft preventiemedewerker Klien van der Burgt van de GGD Brabant-Zuidoost een toelichting. Leden hebben het blad medio februari ontvangen.

Delen