Het thema van de Week van Respect is dit keer ‘Diversiteit in persoonlijkheid’. De jaarlijkse themaweek waaraan scholen kunnen meedoen is van 6 tot en met 12 november. De Respect Foundation die de week organiseert, stelt online lesmaterialen beschikbaar en heeft ideeën voor activiteiten.

Met het thema ‘Diversiteit in persoonlijkheid’ wil de Respect Foundation als partner van VOS/ABB laten zien dat iedereen anders reageert op situaties, omdat alle mensen een eigen mix van eigenschappen hebben. De vraag die in de Week van Respect centraal staat is dan ook ‘Welke MIX ben jij?.

Het thema sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs: vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. In de openbare scholen is immers diversiteit in persoonlijkheid aanwezig: iedereen mag er zijn wie hij of zij is. In de Week van Respect kunnen openbare scholen benadrukken hoeveel ze te bieden hebben aan álle leerlingen.

De opening van de Week van Respect is op maandagochtend 6 november in het Museon-Omniversum in Den Haag. Wie daarbij aanwezig wil zijn, kan zich online aanmelden.

In een interview met de Respect Foundation zei onze directeur Hans Teegelbeckers dit over de Week van Respect: ‘Ik zie dat veel scholen respect ieder jaar weer op de agenda zetten. Herhaling is belangrijk, daarin vervult de Respect Foundation een belangrijke aanjagersrol.’

Lees het interview Respect is een cultuurelement

Deel dit bericht: