Het gaat niet goed met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van het programma Gezonde School.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de implementatiegraad van het programma Gezonde School vaak verre van optimaal is. Dat komt door een gebrek aan ondersteuning door GGD’s als gevolg van te weinig geld en menskracht. Ook ontbreekt het vaak aan coördinatie, afspraken over verantwoordelijkheden en goede communicatie.

Voor een hoge implementatiegraad is het volgens de onderzoekers niet alleen nodig dat er genoeg geld en menskracht beschikbaar komen, maar ook dat er een positief schoolklimaat is om een gezonde leefstijl te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder ouders.

De onderzoekers adviseren om bij elke GGD 2,5 fte per 100 scholen beschikbaar te stellen voor het programma Gezonde School. Bovendien zouden gemeenten scholen moeten stimuleren tot gezondheidsbevordering, zodat de vrijblijvendheid daarvan afneemt. Ook is het belangrijk dat er meer structurele financiering voor komt.

Lees meer…

Deel dit bericht: