De Tweede Kamer heeft vanwege de val van het kabinet een aantal zaken controversieel verklaard. Deze kwesties zijn hiermee per direct doorgeschoven naar de volgende regeerperiode.

Nu het derde kabinet-Rutte demissionair is, blijft het bevoegd om te regeren, maar in de praktijk worden alleen lopende zaken behandeld. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Tweede Kamer heeft bepaald welke onderwerpen dat zijn. Deze kwesties zijn controversieel verklaard.

In de besluitenlijst staat welke zaken wel en welke zaken niet controversieel zijn verklaard. Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen vermeld die betrekking hebben op het primair en/of voortgezet onderwijs:

Wel controversieel:

 • Dossier Thuisonderwijs
 • Dossier Leven Lang Ontwikkelen
 • Dossier Curriculum funderend onderwijs

Niet controversieel:

 • Afschaffing lerarenregister en registervoorportaal
 • Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
 • Kwalificatie docenten en minimumaantal uren bewegingsonderwijs
 • Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds
 • Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
 • Doorstroom basisonderwijs > voortgezet onderwijs en doorstroomtoetsen
 • Bevordering kleinere klassen basisonderwijs
 • Verlengde kwalificatieplicht
 • Acceptatieplicht

Lees meer…

Deel dit bericht: