Een werkgever die vermoedt dat een werknemer is besmet met het coronavirus, hoeft dat niet bij de GGD te melden. De werkgever is daartoe niet verplicht, meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

De Jonge meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat ook collega’s en de betrokken werknemer zelf niet verplicht zijn een melding te doen bij de GGD. Als een bedrijfsarts corona vaststelt, heeft die wel een meldplicht.

Volgens de minister heeft een werkgever wel de verantwoordelijkheid om een werknemer aan te spreken en eventuele maatregelen te nemen als die naar het werk komt met klachten die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Ook kan de werkgever een werknemer naar huis sturen.

Het is volgens De Jonge mogelijk dat de voorzitter van de veiligheidsregio iemand die besmet is met het coronavirus kan dwingen tot thuisisolatie. Dat kan ook als er een gegronde reden is te veronderstellen dat iemand is besmet. Maar dit is een ‘uiterst middel’, aldus De Jonge.

Lees meer…

Deel dit bericht: