Het aantal mensen uit het onderwijs met een werkloosheidsuitkering is in april en mei vrijwel gelijkgebleven. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

In april waren er in het onderwijs 13.429 lopende WW-uitkeringen. In mei waren dat er 13.372. Dat is een maand tijd een afname met 57, wat neerkomt op 0,4 procent.

Ten opzichte van mei 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in het onderwijs met 5,2 procent afgenomen van 14.104 naar het hierboven al genoemde aantal van 13.372.

Als wordt gekeken naar het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het onderwijs, dan is in de periode van januari tot en met mei van dit jaar sprake van een afname met 10,5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2014.

In absolute aantallen ging het om een daling van 6399 naar 5726.