De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft een tik op de vingers gekregen van de kinderombudsman in zijn gemeente: hij had niet de privacy mogen schenden van leerlingen die thuisonderwijs krijgen.

De Jonge vindt thuisonderwijs onwenselijk, omdat er geen controle op is. In dit licht liet hij bij onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin een screening uitvoeren naar een aantal kinderen van wie de ouders aangaven dat ze thuisonderwijs gaven.

De uitkomsten van deze screening en de religieuze overtuiging van de betreffende ouders deelde hij met de gemeenteraad. De betreffende ouders dienden een klacht in, omdat de wethouder volgens hen privacyregels overtrad.

De Rotterdamse kinderombudsman geeft de ouders gelijk. ‘Er was geen directe aanleiding voor een screening’, zo staat op de website van de gemeentelijke kinderombudsman. Het feit dat wethouder De Jonge zich voor de screening beriep op de Wet publieke gezondheid kan de ombudsman niet volgen.

Privacy schenden mag, vindt wethouder

De woordvoerder van wethouder De Jonge heeft in reactie op het oordeel van de Rotterdamse kinderombudsman aan RTV Rijnmond laten weten dat privacyregels mogen worden geschonden als dat in het belang van het kind is. Daar was volgens hem in dit geval sprake van.

Lees meer…

Deel dit bericht: