De voorgestelde wet Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting legt extra taken en verantwoordelijkheden neer bij schoolbesturen, zonder dat die daar extra middelen voor krijgen. Dat schrijft VOS/ABB in een reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel.

In de voorgestelde wet staan een paar grote wijzigingen, waaronder een zorgplicht voor het binnenklimaat en opheffing van het investeringsverbod voor het PO. Deze wijzigingen vragen méér van schoolbesturen, maar daar worden in het wetsvoorstel geen extra middelen tegenover gezet. En dat terwijl de bekostiging en systematiek voor onderwijshuisvesting volgens verschillende onderzoeken nu al niet toereikend is.

Het wetsvoorstel is volgens VOS/ABB daarom eigenlijk nog niet klaar om ingediend te worden. Het is belangrijk om eerst of tegelijk de bekostiging en bekostigingssystematiek op orde te brengen. Daarvoor zijn geen ideeën of plannen te vinden in het voorliggende voorstel.

Lees de volledige reactie van VOS/ABB op het wetsvoorstel.

Informatie: Ronald Bloemers, 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: