De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor een doeltreffender onderwijstoezicht aangenomen. Het voorstel kwam van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) en zijn collega’s Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA).

Nu het voorstel ook door de Eerste Kamer is, betekent dit dat de Inspectie van het Onderwijs alleen nog mag oordelen of een school voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidseisen. Het voorstel keert zich tegen de kwaliteitseisen die de afgelopen jaren aan het inspectiekader zijn toegevoegd.

De Eerste Kamer nam ook twee moties aan. In de ene motie staat dat in de onderzoekskaders van de inspectie het onderscheid tussen oordelen en bevindingen eenvoudig zichtbaar moet zijn. Ook moet het voor de scholen helder zijn wat het verschil is tussen de controlerende en de stimulerende taak van de inspectie.

De andere aangenomen motie vraagt om terughoudendheid bij het toevoegen van nieuwe deugdelijkheidseisen en om eens per vier jaar te toetsen of die eisen nog toegevoegde waarde hebben voor de onderwijskwaliteit.

Deel dit bericht: