Het wetsvoorstel van de PvdA tot herziening van artikel 23 van de Grondwet is ingediend. 

Oorspronkelijk komt het voorstel van Lodewijk Asscher, maar nu hij niet meer in het parlement zit, is het ingediend door PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Het voorstel staat in het kader van gelijke kansen voor alle kinderen.

Recht op onderwijs

Er staat onder andere in dat artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs expliciet moet vermelden dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Ook zou erin moeten komen te staan dat de wet regels stelt ter bevordering van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Algemeen toegankelijk

Artikel 23 zou ook moeten gaan over de ontplooiing van de persoonlijkheid van leerlingen en over kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Een ander belangrijke wijziging die de PvdA voorstelt, is algemene acceptatieplicht. Al het door de overheid bekostigde onderwijs zou algemeen toegankelijk moeten worden.

Lees meer in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Deel dit bericht: