Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft een voorgestelde wetswijziging ingetrokken voor een aanpassing van de methode van de jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen.

Het voorstel werd ingediend in 2005 en stond toen in het teken van de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs in 2006. Wiersma meldt dat bij een inventarisatie van oude wetsvoorstellen onder ander dit voorstel boven water kwam.

Het heeft volgens de minister geen nut meer dit voorstel nog in behandeling te nemen, omdat met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs het onderscheid tussen personele bekostiging en materiële voorzieningen komt te vervallen.

Lees meer…

Deel dit bericht: