De Wet werk en zekerheid (WWZ) zal voor het openbaar onderwijs niet per direct van toepassing zijn via de (nog af te sluiten) CAO PO. De Helpdesk van VOS/ABB leidt dat af uit berichtgeving van de PO-Raad.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs schrijft in antwoord op een veelgestelde vraag dat de meeste onderdelen van de WWZ over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) gaan, zoals aanzegplicht, ketenregeling en transitievergoeding. Terecht merkt de PO-Raad op dat medewerkers in het openbaar onderwijs een ambtenarenstatus hebben en dat het BW niet op hen van toepassing is.

‘De WWZ zal dus niet vanaf 1 juli 2016 voor hen gelden’, aldus de sectororganisatie. Daar komt bij dat normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (gelijkstelling met burgerlijk arbeidsrecht) volgens de PO-Raad nog jaren zal duren.

‘Bij een cao kunnen onderdelen ook worden geüniformeerd, maar daarover is nu nog niets te zeggen. Mocht dat al gaan gebeuren dan zal dat zeker niet per 1 juli 2016 direct plaats kunnen vinden’, aldus de sectororganisatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl