Het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) is officieel per 1 juli van start gegaan. Hierin werken 23 schoolbesturen in het primair onderwijs met elkaar samen om zoveel mogelijk leraren in dienst te houden.

Zeeland heeft als krimpregio te maken met een sterke leerlingendaling. Tot 2023 verwachten de deelnemende besturen een gezamenlijke afname van ruim 2000 leerlingen. Tegelijkertijd vergrijst het personeelsbestand. Eén op de vijf Zeeuwse leraren gaat de komende jaren met pensioen. De jonge leraren die nu geen of voor slechts een beperkt aantal uren werk vinden, zijn straks dus hard nodig.

Het TCOZ is een gezamenlijke vervangingspool. Daarin zitten vaste leraren, vervangers en nieuw personeel. ‘Leraren die door de huidige leerlingendaling boventallig zijn verklaard, kunnen nu blijven werken’, zegt Rinus Voet, bestuursvoorzitter van TCOZ.

Het TCOZ is jonge leraren als vervangers aan het werven. ‘Via de vervangingspool doen zij werkervaring op en zorgen we ervoor dat jonge leraren behouden blijven voor het onderwijs. De vervangingspool biedt zo werkbehoud, werkzekerheid en werkcreatie’, aldus Voet.

Ook in andere regio’s komen regionale transfercentra, zoals in Zuid-Limburg, Groningen, Noord-Holland, het Groene Hart en Utrecht. De centra krijgen cofinanciering vanuit het sectorplan PO van het Arbeidsmarktplatform PO, het Participatiefonds en het Vervangingsfonds. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt eraan mee.