Tijdens een hoorzitting op het ministerie van OCW hebben schoolbesturen voor primair onderwijs uitgelegd waarom zij honderden miljoenen euro’s terugeisen. Het gaat om wat VOS/ABB altijd al ‘de grote verdwijntruc’ van minister Dennis Wiersma noemt: met de vereenvoudiging van de bekostiging denkt hij ongemerkt 600 miljoen euro af te kunnen romen, maar daar trappen de schoolbesturen natuurlijk niet in!

Financieel adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB sloeg vorig jaar als eerste alarm over het enorme financiële gat dat het ministerie van OCW creëert met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Inmiddels claimen 232 schoolbesturen in totaal circa 600 miljoen euro van het ministerie.

Ministerie verspreidt bewust onjuiste informatie

OCW beweert dat met de vereenvoudiging van de bekostiging er evenveel geld naar de scholen gaat als met de huidige systematiek. Het zou slechts een budgetneutrale boekhoudkundige exercitie zijn. Hiermee verspreidt het ministerie bewust onjuiste informatie. Door de vereenvoudiging ontstaat namelijk een gat van honderden miljoenen.

Dat zit zo: in de huidige systematiek krijgen schoolbesturen per schooljaar een bedrag voor personeelskosten. In de eerste vijf maanden (augustus-december) gaat het in verhouding om iets minder geld, in de laatste zeven maanden (januari-juli) om iets meer. Hier is voor gekozen om aan het einde van het schooljaar vakantiegeld te kunnen betalen.

Op 1 januari 2023 verandert dit. De financiering van het primair onderwijs gaat dan over van schooljaar naar kalenderjaar. Vanaf die datum krijgen scholen iedere maand van het jaar evenveel geld.

Dit levert volgend schooljaar een probleem op. In de eerste vijf maanden van 2022-2023 krijgen scholen nog steeds een wat kleiner gedeelte van het gehele bedrag. Maar dit tekort wordt in de laatste zeven maanden van dat schooljaar, wanneer de bekostiging is vereenvoudigd, niet meer goedgemaakt. Met deze grote verdwijntruc zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid.

Gat van 600 miljoen

Aanvankelijk leek het erop dat het ministerie 500 miljoen euro liet verdwijnen, maar het is nog meer. Inmiddels ligt er bij OCW een claim van circa 600 miljoen euro van in totaal 232 schoolbesturen. Daarover hebben zij dus tijdens een hoorzitting uitleg gegeven aan het ministerie.

Informatie: Ronald Bloemers, 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: