Het aantal kinderen in armoede stijgt zonder aanvullend beleid tot 7 procent in 2024. Dat blijkt uit de concept-Macro Economische Verkenning 2024, die het Centraal Planbureau (CPB) op 17 augustus heeft gepubliceerd.

Volgens de verkenning van het CPB neemt het aantal kinderen dat in armoede leeft dit jaar nog af van 6,7 procent naar 6,2 procent. Dat komt door de verhoging van de kindbedragen in het kindgebonden budget. In 2024 stopt een gedeelte van dit beleid, waardoor zonder aanvullend beleid het aantal kinderen in armoede naar verwachting zal toenemen tot 7 procent.

Ook in het algemeen neemt de armoede in Nederland in 2024 toe als er geen aanvullend beleid wordt genomen. In 2023 leeft 4,8 procent van de mensen in Nederland onder de armoedegrens, volgend jaar zou dat 5,7 procent worden. Het CPB verwacht deze toename omdat in 2024 een einde komt aan het tijdelijk inkomensondersteunend beleid dat is ingevoerd ter compensatie van de stijgende energieprijzen.

De volledige concept-Macro Economische Verkenning 2024 is te downloaden op de website van het CPB.

Deel dit bericht: