Met het afbouwen van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor Oekraïense leerlingen, kan de toegankelijkheid van het onderwijs voor hen in het geding komen. Dat staat in het monitorrapport Een goede start voor Oekraïners?.

In 2022 werd de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden (Wet TOV) in het leven geroepen. Deze wet maakte het mogelijk om onderwijs te bieden aan kinderen uit Oekraïne die vanwege de inval door Rusland naar Nederland waren gevlucht. Op basis van de Wet TOV kon het onderwijs gedeeltelijk in het Oekraïens worden gegeven en konden Oekraïners zonder Nederlandse lesbevoegdheid aan het werk.

De conclusie van de monitor is dat de Wet TOV de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland voor Oekraïense leerlingen heeft vergroot. Nu echter de tijdelijke onderwijsvoorzieningen moeten worden afgebouwd, kan de toegankelijkheid van het onderwijs voor Oekraïense leerlingen in het geding komen, zo staat in het rapport.

Aan het einde van het lopende schooljaar vervalt de Wet TOV. Schoolbesturen die nu nog een tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïners hebben, moeten deze voorziening stap voor stap afbouwen. Het is de bedoeling van het kabinet dat alle Oekraïense leerlingen instromen in het reguliere primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: