Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee scholen extra hulp kunnen inschakelen in de huidige coronatijd. Het geld is bedoeld voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, zo staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. ‘Het is goed dat de scholen zoveel mogelijk openblijven, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. Vanwege corona is de druk op met name leraren en schoolleiders extra groot, bijvoorbeeld als hun collega’s in quarantaine moeten. Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas’, zegt onderwijsminister Arie Slob. Het geld komt per januari 2021 beschikbaar.

Coronaregels beter naleven

In hun brief gaan de ministers ook in op betere naleving van de coronaregels in het onderwijs. Dit naar aanleiding van zorgen van het Outbreak Management Team (OMT) over de verspreiding van het coronavirus in en rond scholen door met name adolescenten en jongeren. Zo benadrukken de ministers dat scholen nu alleen mogen worden gebruikt voor onderwijs, en niet voor andere activiteiten. Verder hameren ze erop dat overal, dus ook op scholen, de basisregels moeten worden nageleefd.

Lees meer…

Deel dit bericht: