Enkele bekende Nederlanders hebben in tv- programma De Wereld Draait Door  basisscholen opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Het hele programma was woensdagavond gewijd aan het belang van muziekonderwijs.

Mensen als Joop van den Ende  en hoogleraar Erik Scherder zetten zich hiervoor in als ambassadeurs van het project Méér Muziek in de Klas. Doel is om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen. Onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, riepen Van den Ende en Scherder scholen op hun hoogste groepen in te schrijven voor een muziekwedstrijd die te volgen is op internet en in twaalf speciale uitzendingen van de BZT Show bij NPO Zapp op 3. Koningin Máxima doet als erevoorzitter van het platform van ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, samen met de presentatoren Jetske van den Elsen en Pepijn Gunneweg, ook een oproep tot inschrijving via een speciale videoboodschap.

Optreden voor de koningin

De ambassadeurs dagen de klassen uit een met elkaar gemaakt muziekstuk in te zenden via de site www.meermuziekindeklas.nl. Dat kan in verschillende categorieën, waaronder huis-tuin-en-keuken-percussie, pop, orkest, rap, zingen of bodypercussie. Ruim honderd klassen worden op basis van hun inzending uitgenodigd  voor de audities in juni. Dertig klassen mogen daarna door naar de volgende ronde: een van de speciale uitzendingen van het populaire Zapp programma De BZT Show (NPO3/KRO-NCRV), gepresenteerd door Pepijn en Jetske. Kinderen thuis en een deskundige jury selecteren  de finalisten die deel uit gaan maken van de BZTband XXl. Klassen die doorgaan worden gekoppeld aan hun eigen bekende muzikale superheld. De klassen die de finale bereiken, vertolken tijdens een galafeest in theater Carré een speciaal voor deze wedstrijd gemaakte compositie van Henny Vrienten. Koningin Máxima is daarbij eregast en de NPO zendt dit gala uit in december.

Schoolprestaties verbeteren door muziek

Achtergrond van dit project is dat muziek maken niet alleen leuk, maar ook belangrijk is. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein en de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren door muziekonderwijs.

Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: de VandenEnde Foundation, de NPO, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de PO-Raad. Minister Bussemaker (OC&W) stelt 25 miljoen beschikbaar om de komende jaren structureel muziekonderwijs te realiseren, waarvan 20 miljoen via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs beschikbaar is voor scholen. De VandenEnde Foundation helpt onder meer bij het werven van andere private financiers en fondsen.

Bekijk hier de uitzending van DWDD.

 

Deel dit bericht: