Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft TNO een literatuuronderzoek laten uitvoeren naar werkdruk in het voortgezet onderwijs. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen naar voren, waaruit scholen inspiratie kunnen putten.

Het literatuuronderzoek ging in op de vraag welke mechanismen in het voortgezet onderwijs werkdruk kunnen veroorzaken en wat goede manieren zijn om met werkdruk om te gaan. Daarbij hebben de onderzoekers vooral gekeken naar manieren die de oorzaken van werkdruk wegnemen en die bewezen effectief zijn.

Opvallend is dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen van werkdruk, zoals burn-out. Over de oorzaken van werkdruk in het voortgezet onderwijs bestaat echter nauwelijks literatuur op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dat neemt niet weg dat er volgens Voion uit het literatuuronderzoek veel waardevolle aanbevelingen en praktijkbeschrijvingen naar voren zijn gekomen.

Lees meer…