Vanaf komend schooljaar kunnen twintig basisscholen meedoen aan een proef met flexibele onderwijstijden. Het ministerie van OCW meldt dat de proef bedoeld is om te onderzoeken of en hoe flexibele schooltijden op de langere termijn kunnen bijdragen aan beter onderwijs. Scholen kunnen zich in april aanmelden voor het Experiment Ruimte in Onderwijstijd.

De proef richt zich op het aantal vakanties, de lengte en de planning daarvan en op schoolweken korter dan vijf dagen. Ook zal worden geëxperimenteerd met het idee om in een deel van de onderwijstijd andere professionals dan leraren in te zetten. Het ministerie benadrukt dat dit alleen kan onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en in samenspraak met het team. Volgens OCW staat het experiment los van de aanpak van het lerarentekort.

Om mee te mogen aan het experiment, moeten scholen een goed doordacht plan hebben dat past bij hun onderwijsvisie. Andere voorwaarden zijn dat de onderwijskwaliteit op orde moet zijn en dat kansengelijkheid moet zijn geborgd. Bovendien moet de medezeggenschapsraad ermee instemmen.

Lees meer…

Deel dit bericht: